Önskelivs logga

Massage & friskvård

Priser

Massage                             500 kr

Kinesiologibehandling     500 kr

Praktik

Skogsbacken 26, Sundbyberg.

Storskogstorget, vid Filmstaden, nära Näckrosens tunnelbanestation.  Se karta

 Start ] Uppåt ] Innehåll ]

Behandlingar på företag
Uppåt ] Praktiken ] [ Behandlingar på företag ]

 

Start
Uppåt

Kontaktinformation

Telefon
08-820596
Postadress
Förrådsgatan 1
169 39  SOLNA
Praktikadress
Skogsbacken 26
172 41  SUNDBYBERG
E-post
Gabriella Erlandsson: gabriella@onskeliv.se
Rolf Erlandsson: rolf@onskeliv.se
 

Sedan kostnaden för massage av anställda blev avdragsgill för företagaren, januari 2004, har antalet massager på företag ökat ordentligt. Att massagen är en avdragsgill kostnad innebär att företaget redovisar det bland sina övriga personalkostnader, samt att den anställde som får massagen slipper betala skatt på förmånen.

Att det sedan kan påvisas att man blir redigare och mer effektiv efter en massagesession ökar också värdet av en massagebehandling.

Två alternativ

  1. Vi håller med massagebänk (alternativt massagestol), olja handdukar etc. företaget håller med ett insynsskyddat rum.
  2. Företaget håller med all utrustning, vi kommer ut och genomför behandlingarna.

Viktiga fördelar - Se nedan gjorda uppställning av Gabriella Erlandsson

Varför anlita en  massör?

 

Projektarbete

inom Axelsons massageterapeututbildning, steg II

 

Författare: Gabriella Erlandsson

Lärare: Christer Uggla

Januari 2005

                                                                

Inledning och syfte

Jag har valt att utbilda mig till massageterapeut för att kunna förebygga, lindra och förhindra kroppsligt lidande. Men vad kan massagen förebygga, lindra och förhindra? Vad kan jag som privatperson få och vad kan jag som arbetsgivare tjäna på att anlita en massör? När är det speciellt bra med just massage? Ser vinsterna för individen och för företaget likadana ut? Ska man ha riktad information till de olika målgrupperna eller samma? Hur kan den se ut? Ja frågorna blev många.

Inom det här arbetet begränsar jag mig till att söka svar och redovisa följande:

1. Finns det vetenskapliga belägg för att massage är till någon nytta? För vad i så fall? Vem säger det?

2. Ge exempel på information om fördelarna av massage i en enkel broschyr/blad till en av målgrupperna.

Slutsats / sammanfattning

Fördelarna med massage för individen och för arbetsgivare är många enligt de undersökningar som jag läst och nedan refererar till.

Massage gynnar individen hälsomässigt och arbetsgivares ekonomiskt. Kostnader för frånvaro och rehabilitering av personer med belastningsskador och sjukdomar till följd av stress är höga och kan undvikas med hjälp av massage. Flera personer har gjort undersökningar som visar på vinster av att satsa på friskvård, dit bland annat massage hör. Dessutom blir man attraktivare som arbetsgivare med satsning på massage.

Fördelarna för arbetsgivaren och individen är många desamma men motiven för att anlita en massör skiljer sig delvis åt. Av den anledningen kan det vara lämpligt att som massör göra olika informationer till individer och företag. Huvudargumenten för massage uppdelade på individ och företag redovisas nedan.

Fördelar för individen

Av den aktuella forskningen kan man utläsa att vinsterna för dem som går för massage är många. Bland annat kan man få hjälp med dessa problem; stress, dåligt immunförsvar, ländryggsproblem, huvudvärk/migrän, högt blodtryck, orolig, dålig sömn, PMS-besvär eller dålig blodcirkulation. Förutom de hälsomässiga fördelarna så innebär det också ekonomiska fördelar att hålla sig frisk och arbetsför.

I ett informationsblad till privatpersoner kan man därför trycka på dessa fördelar:

Mindre stress [1]

Bättre immunförsvar [2]

Ökad rörlighet [3]

Ökad kroppskännedom [4]

Eventuella smärta eller värk minskar [5]

Ökad blodcirkulation

Bra mot spänningshuvudvärk/migrän [6]

Sänker blodtrycket [7]

Bättre sömn [8]

Mindre oro [9]

Bra mot ländryggsbesvär [10]

Minskade PMS-besvär, som bättre/jämnare humör, mindre smärta och minskad svullnad [11]

Fördelar för arbetsgivaren

Förebyggande insatser är billigare och enklare än rehabiliteringsinsatser. Så att arbeta förebyggande spar mest pengar och mänskligt lidande. En sund arbetsplats är dessutom en betydande konkurrensfaktor. Ett företag med dålig arbetsmiljö får snabbt dåligt rykte. Det behöver väl inte nämnas vilken typ av företag som folk vill arbeta i – ett med bra eller dålig arbetsmiljö? Eller för den delen vilka medarbetare som först slutar när arbetsmiljön är dålig?

En satsning på massage kan, när det gäller ekonomi, medföra

-          minskade sjuklönekostnader  

-          minskade kostnader förlorad produktion

-          minskade kostnader för att kalla in inhoppare eller för att omorganisera

-          högre närvaro

-          ökad effektivitet, kreativitet och produktivitet

-          ökad lönsamhet

Ledarna Sveriges Chefsorganisation har på sin hemsida www.ledarna.se sammanställt tre ekonomiska exempel på vad friskvårdssatsningar, vilket massage är ett exempel på, kan ge. Dessa exempel redovisas nedan. På deras hemsida finns också mallar för att räkna ut kostnad per timme vid korttids- respektive långtidsfrånvaro och mall för att kalkylera kostnader för långtidssjukskrivning med rehabilitering.

” Exempel 1
Din organisation överväger att investera 500.000 kr/år i hälsoarbetet. Organisationen har 300 anställda. Genom att använda sig av en schablonkostnad för kortidssjukdag uppskattar ni kostnaden till cirka 1600 kr. För att hämta hem investeringen behöver kortidsfrånvaron minska med totalt 300 dagar. En dag/anställd på ett år.

Exempel 2
Om investeringen gör så att en enda utslagning undviks i form av exempelvis en utmattningsdepression så har organisationen vunnit ekonomiskt på investeringen. Volvo Lastvagnar i Göteborg har räknat fram att en slutkörd IT-tjänsteman som blir långtidssjukskriven, inklusive rehabilitering, personalomsättning, kompetensförlust och produktionsförändringar, kostar cirka 1.000.000 kr. När en chef drabbas kostar det upp till fyra miljoner kronor.

Exempel 3
I början av 90-talet kunde bara 15 anställda av 500 på Fors bruk i Stora Ensokoncernen klassas som långtidsfriska*. Fem år senare var de långtidsfriska tio gånger fler. Under den här tiden satsades 5,5 miljoner kronor på företagshälsovård, trivselprogram och friskvård. Satsningen gjorde att företaget sparade cirka 25 miljoner kronor. Dessutom sparade man ytterligare genom minskad övertid och förbättrad kvalitet.

 *Långtidsfrisk; det vill säga en person som trivs, har få kroppsliga besvär, sällan är nedstämd och inte oroar sig för sin hälsa i minst två år.”

En utvilad, lugn och avstressad personal är trevliga att möta och på så vis skapas en bra atmosfär på jobbet. Att erbjuda massage innebär att man blir attraktivare som arbetsgivare.

I informationen till arbetsgivare kan bland annat följande tas med.

Dina anställda:

·        blir mer alerta och gör färre misstag [12]

·        stressar mindre [13]

·        får lägre sjukfrånvaro [14]

·        får färre belastningsskador [15]

·        har mer sällan smärta/värk [16]

·        har mer sällan spänningshuvudvärk eller migrän [17]

·        får sänkt blodtryck [18]

·        sover bättre [19]

·        blir lugnare [20]

Du som arbetsgivare:

·        Får ökad lönsamhet (ökad effektivitet, kreativitet och produktivitet)

·        Spar pengar (minskade sjuklönekostnader, minskade kostnader förlorad produktion, minskade kostnader för att kalla in inhoppare eller för att omorganisera)

·        Blir attraktivare som arbetsgivare

·        Får en effektivare och lugnare personal med högre närvaro

Ytterligare målgrupper

När jag sökte vetenskapliga belägg för att massage är bra så fann jag mängder av vetenskapliga undersökningar gjorda på barn med olika former av problem. En stor målgrupp för massage är därmed våra barn. Det ligger utanför detta arbete att sammanställa fördelarna för denna målgrupp men om någon kommer att jobba med massage för barn så kan jag varmt rekommendera adressen www.miami.edu/touch-research. Våra äldre är ytterligare en grupp som skulle må väl av massage. För dem kan det också vara idé att ta fram en riktad information. Även där finns information att hämta på ovan nämnda adress. 

Källförteckning

www.miami.edu/touch-research

www.mok.se

www.ledarna.se


 

[1] Journal of Dance medicine & Science, 3, 108-112, Journal of Chronic Fatigue Syndrome, 3, 43-51, Eating disorders, 9, 289-299, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 4, 31-38, International Journal of Neuroscience, 86, 197-205 m.fl. undersökningar

[2] Journal of Psychosomatic Reseach, 1, 1-8, International Journal of Neuroscience, 106, 131-145

[3] International Journal of neuroscience, 106, 131-145

[4] Adolescence, 33, 555-563, Journal of Bodywork and movement Therapies, 2, 168-174

[5] International Journal of Neuroscience, 106, 35-45, Journal of Burn Care and Rehabilitation, 21, 189-193, Archives of Internal Medicine, 161, 1081-8, Spine, 26, 1418-24

[6] International journal of Neuroscience, 96, 1-11

[7] Nurs Health Sci 2002

[8] Journal of Chronic Fatigue Syndrome, 3, International Journal of Neuroscience, 106

[9] Journal of bodywork and Movement Therapies, 2, Journal of Burn Care and Rehabilitation, 21, International Journal of Neuroscience, 86 m.fl. undersökningar

[10] Archives of Internal Medicine, 161, 1081-8, Spine, 26 , 1418-24

[11] Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 21

[12] International Journal of Neuroscience, 86, 197-205

[13] Journal of Dance medicine & Science, 3, 108-112, Journal of Chronic Fatigue Syndrome, 3, 43-51, Eating disorders, 9, 289-299, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 4, 31-38, International Journal of Neuroscience, 86, 197-205 m.fl. undersökningar

[14] Journal of Psychosomatic Reseach, 1, 1-8, International Journal of Neuroscience, 106, 131-145

[15] International Journal of neuroscience, 106, 131-145

[16] International Journal of Neuroscience, 106, 35-45, Journal of Burn Care and Rehabilitation, 21, 189-193, Archives of Internal Medicine, 161, 1081-8, Spine, 26, 1418-24

[17] International journal of Neuroscience, 96, 1-11

[18] Nurs Health Sci 2002

[19] Journal of Chronic Fatigue Syndrome, 3, International Journal of Neuroscience, 106

[20] Journal of bodywork and Movement Therapies, 2, Journal of Burn Care and Rehabilitation, 21, International Journal of Neuroscience, 86 m.fl. undersökningar

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till webmaster@onskeliv.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 04 oktober 2006